The conference is organized under the auspices of the Rector of the AGH University of Science and Technology, Professor Tadeusz Słomka
      

Program Committee


           

Organizing Committee


Paul Armand, Limoges, France Ryszard Tadeusiewicz (chair)
Jérôme Bolte, Toulouse, France Piotr Bania
Andrzej Cegielski, Zielona Góra, Poland Adam Korytowski
Hélene Frankowska, Paris, France Janusz Miller
Abderrahim Jourani, Dijon, France Adam Piłat
Adam Korytowski, Kraków, Poland Jaromir Przybyło
Helmut Maurer, Muenster, Germany Anna Sury (secretary)
Stanisław Migórski, Kraków, Poland Maciej Szymkat
Sabine Pickenhain, Cottbus, Germany Andrzej Turnau
Jan Sokołowski, Nancy, France
Maciej Szymkat, Kraków, Poland
Andrzej Swierniak, Gliwice, Poland
Michael Ulbrich, Munich, Germany
Stefan Ulbrich, Darmstadt, Germany
Andrea Walther, Paderborn, Germany
Dariusz Zagrodny, Warsaw, Poland